Kościół Ecce Homo

Dzieje kościoła Ecce Homo związane są ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek, dla którego w latach 1982 – 1985 został wzniesiony. W posiadaniu kościoła znajdują się przedmioty szczególnego kultu. które wzbudzają zainteresowanie zwiedzających świątynię. Należą do nich relikwie św. Brata Alberta oraz relikwie bł. Bernardyny Jabłońskiej, a także obraz Ecce Homo, który jest wyrazem wiary Brata Alberta. Na mapie atrakcji turystycznych Krakowa kościół Ecce Homo zajmuje szczególne miejsce nie tylko ze względu na swój mistyczny, tajemniczy charakter, ale także za sprawą znajdujących się na jego terenie architektonicznych zabytków. Turyści, którzy podczas pobytu w dawnej stolicy Polski planują odwiedzić Sanktuarium Ecce Homo powinni zapoznać się z oficjalną stroną internetową świątyni, na której znajdziemy informacje dotyczące Zgromadzenia Sióstr Albertynek (ich misji i działalności), mnóstwo historycznych ciekawostek, dzieje cudownego obrazu Ecce Homo, a także wzmianki o aktualnych wydarzeniach, uroczystościach, pielgrzymkach.